O nás

Poskytujeme kompletní služby v oblasti interiérové tvorby od návrhu koncepce daného prostoru, přes zpracování projektové dokumentace, až po samotnou realizaci interiéru. Každému projektu se snažíme vtisknout osobitý ráz a ve svých návrzích hledáme řešení, které odráží charakter a životní styl majitele.

Za velmi důležitý považujeme dlouhodobý a přímý vztah s klientem, který nám umožňuje vnímat všechny jeho potřeby a společně řešit vše co realizace přináší.

Nabízíme komplexní zaštítění projektu, kdy výhodou spolupráce je zastupování klientů ve všech fázích realizace a ulehčení velké míry starostí a komplikací, které každá stavba provází.

Postup:

1.schůzka – nezávazná konzultace 1,5 hod zdarma.

Návrhář Vás navštíví a prohlédne si místnost, která se bude upravovat. Zjistí k jakým účelům chcete místnost využívat, Váš styl, požadavky a finanční rozpočet. Doporučujeme nachystat si fotografie, výstřižky z časopisů nebo jiné materiály, které návrhářce pomohou poznat Vaše představy. Účelem schůzky je zjistit, jaké barvy, materiály a styl nábytku se Vám nejvíce líbí. Čím přesnější představu dáte návrháři v průběhu první schůzky, tím snadnější bude další spolupráce a volba stylu a barev v celé místnosti.

Tato konzultace je bezplatná a nezavazuje žádnou stranu k další spolupráci.


Pokud máte zájem o další spolupráci, firma Decent Art vypracuje písemnou cenovou nabídku, kterou klientovi zašle ke schválení.
Před zahájením jakýchkoliv prací na vypracování návrhu interiéru je potřeba uhradit zálohu ve výši 75% z celkové částky. Sazba za vypracování návrhu interiéru jedné místnosti se pohybuje v rozmezí od 5 000,- do 10 000,- Kč dle velikosti místnosti. Zároveň je v ceně zahrnuta 2.,3. a 4. schůzka s návrhářem.

2. schůzka – zaměření místnosti

Po zaplacení zálohy přijde návrhář k Vám domů a zaměří místnost a načrtne její skicu. Zaznamená si rozmístění oken, dveří, radiátorů, zásuvek a vodoinstalaci.

3. schůzka – koncept návrhu

Návrhář přinese vypracovaný koncept návrhu, který je rozdělen na dvě části:
a/ nákres půdorysu – rozmístění nábytku a vybavení místnosti
b/ náladovou tabuli a vzorkovnici materiálů – desku o velikosti A3 kde je zachycena atmosféra budoucího prostoru. Náladová tabule slouží k vytvoření Vaši představy o budoucím interiéru z pohledu citového – zvolení barev, materiálů, a bytových doplňků.
Vzorkovnice materiálů jsou konkrétní vzorky bytových textilií – čalounění, sedaček, židlí, vzorky závěsů, záclon, tapet a koberců nebo jiných podlahových krytin, fotografie nábytku, osvětlení a dalších bytových doplňků vystřižené z katalogů a vzorky nátěrových barev. Návrhář bude mít ještě k dispozici další možnosti obměny jednotlivých položek.
Cílem této schůzky je rozhodnout o všech jednotlivých komponentech, které budou ve Vašem interiéru použity. Po Vašem schválení všech vybraných položek, sestavíme finální vzorkovnici.

4. schůzka

Po zaplacení zbývajících 25% z celkové ceny za vypracování návrhu interiéru Vám návrhář na 4.schůzce předá:
a/ finální vzorkovnici
b/ seznam a kontakty výrobců nebo dodavatelů nábytků a doplňků zvolených do interiéru
c/ cenovou kalkulaci všech jednotlivých komponentů podle množství a metráže pro danou
místnost.


Realizace návrhu interiéru bytového prostoru
Pokud se rozhodnete zadat realizaci návrhu firmě Decent Art, návrhář Vám vypracuje podrobný plán realizace, který obsahuje časový harmonogram, přesný rozpočet za provedené práce a zakoupení vybavení (nábytku a doplňků) včetně provize za řízení celého projektu. Pokud s tímto časovým harmonogramem a cenovým rozpočtem souhlasíte, vypracuje firma Decent Art smlouvu o dílo a zahájí realizaci projektu. Před započetím realizace je potřeba uhradit zálohu ve výši 80% z ceny projektu. Celková cena provize za realizaci je 15% z celkové ceny projektu.

Další variantou realizace je, že si zařízení můžete nakupovat sami a v případě zájmu Vám návrhář poskytne asistenční službu: 400,-Kč/hod.

home katalog produktůnávrhy interiérůpravidla prodejepartneřikontakt
Nákupní košík
0 kusů, 0
Partner Design discount Partner Dome Deco Partner Wall Dekor

Facebook Decent Art
1278382 zobrazení